Sau khi tổng hợp kết quả chấm điểm của thành viên Hội đồng, Sở Nông nghiệp PTNT đã thông báo công khai kết quả đến doanh nghiệp, HTX đăng ký đánh giá, xếp hạng sản phẩm để tiếp thu ý kiến phản ánh. Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm sẽ tiến hành họp thống nhất kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

     Sau vòng chấm cấp huyện, có 14 sản phẩm tham gia đăng ký đánh giá cấp tỉnh, tất cả đều có mẫu gửi kèm.

              Đại diện cơ sở sản xuất nước mắm Ninh Cơ trình bày trước Hội đồng

                                 Đại diện cơ sở sản xuất Gạo tám xoan Hải Hậu

                                   Đại diện cơ sở sản xuất hải sản Tân Long

         Kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 cho 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, của 02 doanh nghiệp gồm: nước mắm Vạn Hoa, nước mắm Ninh Cơ và 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao (gồm nấm linh chi, rượu nấm linh chi, gạo tám xoan, cá thu Thành Vui, nước mắm Tân Phú, mắm tép Vạn Hoa, sứa Tân Long, mắm tôm Tân Long ....).

                       Sản phẩm nước mắm Vạn Hoa đạt tiêu chuẩn 4 sao 

                             Sản phẩm nước mắm Linh Cơ đạt tiêu chuẩn 4 sao  

                             Sản phẩm rượu nấm Linh Chi đạt tiêu chuẩn 3 sao

             Lần đầu tiên được đánh giá, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng với sự hướng dẫn tận tình của Tư vấn Chương trình OCOP - TS Hà Việt Quân công tác triển khai tại cấp huyện và cấp tỉnh đảm bảo theo đúng quy định, quy chế được tỉnh ban hành.

                                    TS Hà Việt Quân-Cố vấn chương trình OCOP

         Tại vòng chấm cấp tỉnh, các sản phẩm tham dự được được chấm điểm dựa trên các tiêu chí sản phẩm phải thể hiện được ý tưởng của đơn vị, tổ chức, cá nhân; có bản thuyết minh kèm theo; bản thuyết minh phải nêu rõ nguồn gốc ý tưởng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, màu sắc, mùi vị, dinh dưỡng, quy cách sản phẩm…Chất lượng sản phẩm phải đảm bảo đạt mức giới hạn các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành…Thông qua việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm Ocop cấp tỉnh giúp khuyến khích, tạo động lực cho các tổ chức kinh tế, cá nhân khắc phục những hạn chế, tiếp tục  nâng cao và hoàn thiện sản phẩm, hướng đến sản xuất những sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

         Việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP đã được tổ chức chặt chẽ, thận trọng, khách quan, chấm điểm công tâm, minh bạch, lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo đúng Bộ tiêu chí đã ban hành. Mọi thắc mắc về việc đánh giá, chấm điểm được Tư vấn chương trình OCOP giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế tồn tại như hồ sơ đăng ký sản phẩm của một số cơ sở sản xuất còn sơ sài, chưa nêu rõ được các nội dung theo mẫu hướng dẫn; phương án kinh doanh chưa được hoạch định bài bản về thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất và huy động các nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất.

            Sau khi có kết quả xếp loại từ cấp tỉnh, theo chu trình OCOP, các chủ thể sẽ được tư vấn, hỗ trợ về công tác xúc tiến thương mại, giúp các sản phẩm hoàn thiện và phát triển. Những sản phẩm có chất lượng còn hạn chế cần được hội đồng chỉ ra những điểm thiếu sót để khắc phục trong thời gian tới, tiếp tục hướng đến những sản phẩm OCOP chất lượng cao tiếp tục tham gia đánh giá, xếp hạng năm 2019. /.