Chi tiết sản phẩm

Trứng gà sạch HTC vỉ 10 quả, được chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo đúng tiêu chí Ngon - bổ - sạch.