Sợi OE dùng cho may mặc


Mô tả: Chúng tôi sản xuất và cung cấp hơn 500 tấn / tháng sợi bông OE với chỉ sốNe 16-24 để dệt khăn và vải, trong đó sợi  OE20/1, OE21/1 được sản xuất thường xuyên, các loại số khác được sản xuất khi chúng tôi có đơn đặt hàng.

Giá: 38.000 VND
Số Lượng:

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Chi tiết ...

Chi tiết sản phẩm

Chúng tôi sản xuất và cung cấp hơn 500 tấn / tháng sợi bông OE với chỉ sốNe 16-24 để dệt khăn và vải, trong đó sợi  OE20/1, OE21/1 được sản xuất thường xuyên, các loại số khác được sản xuất khi chúng tôi có đơn đặt hàng.