Sợi coton dùng cho may mặc


Mô tả:

Sợi bông hay sợi côt-tông là loại sợi mềm và đều sợi, mọc quấn quanh hạt của cây bông vải.

Sản phẩm được bán dạng cuộn, phục vụ cho ngành may mặc.

Giá: 47.000 VND
Số Lượng:

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

Chi tiết ...

Chi tiết sản phẩm

Sợi bông hay sợi côt-tông là loại sợi mềm và đều sợi, mọc quấn quanh hạt của cây bông vải.

Sản phẩm được bán dạng cuộn, phục vụ cho ngành may mặc.