Chi tiết sản phẩm

Men tiêu hóa chịu kháng sinh dành cho vật nuôi. Chứa các lợi khuẩn Bacilus subtilis và Saccharomyces boulardii giúp đường tiêu hóa của vật nuôi luôn khỏe mạnh. Hỗ trợ trong việc điều trị bệnh.