Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ


Mô tả:

Giường gỗ gõ đỏ dáng vòm, kích thước 1m8x2m2, thang dát bằng gỗ gõ đỏ.

  • Kích thước: giường 1m8 x 2m2
  • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Giá: 20.000.000 VND
Số Lượng:

Công ty CP đồ gỗ Hải Minh

Chi tiết ...

Chi tiết sản phẩm

Giường gỗ gõ đỏ dáng vòm, kích thước 1m8x2m2, thang dát bằng gỗ gõ đỏ.

  • Kích thước: giường 1m8 x 2m2
  • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ