Công ty CP chế biến Hải Sản Nam Định
Công ty CP chế biến Hải Sản Nam Định

(Có 2 sản phẩm)


  • TDP số 21,, Thị trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
  • +84912949882
  • chebienhaisannamdinh@gmail.com
Lời giới thiệu:


Danh mục

Sản phẩm của cửa hàng

( 2 sản phẩm )